Chunchung Khua Chungin Tanghra A Awn Mi An Tam Kho Taktak

Thawngpang

Chunchung Khua Chungin Tanghra A Awn Mi An Tam Kho Taktak

=========================

2019-2020 ca cawn kum i Chuncung khua chung in tanghra a kan awn piak kho tu hna cu a tang lei i kan rak langh ter mi hna hi an si. 1. Pa Van Thawng Bik 2D Bio, Math (Pu Hrang Hlei Thang i fapa), 2. Pa Lal Nei Cung 2D Bio,Math (Pu Lian Kap I fapa), 3. Nu Țial Sui 1D Bio (Pu Phir Lian i fanu), 4. Nu Fung Iang Hnem (Pu No Khar i fanu), 5. Nu Biak Ki Cuai (Pu Tha Chum i fanu), 6. Nu Tial Man Thluai (Pu Heng Mang), 7. Pa Thawng Bik Ceu
(Pu Rung Kian i fapa), 8. Nu Emily (Pu Tum Kheng i fanu), 9. Nu Dawt Khen Zing (Pu Chan Zei I fanu), 10. Nu Van Mawi Iang (Pu Thla Mang fanu), 11. Nu Zung Rem Mawi (Pu Peng Zel i fanu), 12. Nu Van Ni Hniang (Pi Leng Hnem i fanu), 13. Pa Even (Pu Hram Kulh i fapa), 14. Pa Thang Khar Hnin (Pu Tial Lin i fapa), 15. Nu Honey Ni Tha Len Țial
(Pu Peng Nawl I fanu), 16. Pa Issac Lian (Pu Zaw Min Htun i fapa), 17. Pa Van Siang Ceu (Pu Siang Awi i fapa) 18. Pa Tawk Hi Cung 1D(History) (Pu Sui Mawng i fapa).

Halkha um Chuncung tufa tanghra a kan awn piak kho tu hna; 1. Pa Za Tling Lian 1D Math (Pu Hrang Kung i fapa),
2. Nu Bawi Țha Cer  (Pu Dawt Ceu i fanu), 3. Nu Țial Sui Meng (Rev. Ni To i fanu), 4. Nu Cung Nei Par (Rev.Ni To i fanu), 5. Pa Van Khamh Tling (Pu Fung Ceu i fapa), 6. Nu Dawt Khun Sung (Pu Uk Lian I fanu), 7. Pa Chan Peng Lian (Pi Hram Vang i fapa), 8. Pa Van Hmun Lian (Pu Țial Zel i fapa), 9. Pa Tin Uk Lian (Pu Chan Nawl i fapa)
10. Pa Lal Cem Thang (Pi Tin Cer i fapa).

Falam in Chuncung tufa tanghra a kan awn piak kho tu; 1. Pa Lal Lian Cung (Pi Iang Ci fapa). Tidim in Chuncung tufa tanghra a kan awn piak kho tu; 1. Nu Cer Len Sui (Pu Mang Hmun i fanu). Kalay Myo lei in tanghra a kan awn piak kho tu; 1. Nu Biak Țha Chin Par 4D Myan, Math, Che, Bio (Pu Kawl Lian i fanu). Naalpyitaw in Chuncung tufa tanghra a kan awn piak kho tu; 1. Nu Van Lal Sui Sin Par (Pi Fung Tlem i fanu). Tamu in; 1. Nu Ngun Iang Chin (Pu Peng Uk fanu).

An za pi a phi mi hi kan khua chung in minung (54) an si i teinak a kan hmuh piak kho tu hna hi khuachung in minung (18) an si. Khual in a kan awn piak kho tu hna hi minung(15) an si. An Din lak a kan awn piak kho tu hna hi minung(33) an si. Credit: Rev. Tluang Ceu